Rugăciunea „Talisman” – Iată ce i se poate întâmpla celui care o citește zilnic

Rugăciunea „Talisman”, un ajutor în fața dușmanilor

Talismanul reprezintă un real ajutor în viața fiecărui creștin. Se spune că cel care va scrie această rugăciune, fie pentru el, fie pentru altcineva, va fi binecuvântat de Dumnezeu.

„Această rugăciune a fost găsită în 1585, sub mormântul Mântuitorului. Acela care va citi această rugăciune, sau o va asculta când o va citi altcineva, sau o va purta asupra sa, acela nu are să moară subit, nu va fi învins în luptă şi nu va cădea în mâinile duşmanilor. El nu va fi niciodată învins.

Când o femeie se află în durerile naşterii, de se va citi această rugăciune, va avea naştere uşoară. De se va atinge cu el (Talismanul) partea dreaptă a copilului, acel copil va fi ferit de toate bolile şi accidentele şi va fi cu noroc.

Acela care va purta asupra sa această rugăciune, va crede şi va face numai fapte bune, va fi ferit de toate felurile de boli, inclusiv de epilepsie. Când veţi vedea pe cineva în pradă acestei boli, se spune că este de ajuns a atinge partea dreaptă a corpului bolnav cu această rugăciune, ca să se vindece cu desăvârşire.

Acela care va scrie această rugăciune, fie pentru el, fie pentru alţii, îl voi binecuvânta, zice Domnul Dumnezeu, iar acela care va rămâne nepăsător, bătându-şi joc şi dispreţuind-o, va fi pedepsit. Când această rugăciune va fi dusă într-o casă, acea casă va fi ferită de orice fel de primejdii, acea casă nu va fi inundată, nici distrusă de duşmani.

Acela care va citi în fiecare zi această rugăciune, va fi prevenit cu 3 zile înainte de ceasul morţii sale.

Puterea rugăciunii „Talisman” este mare

Această rugăciune trebuie citită în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sf. Duh. Amin.

Eu, Domnul Dumnezeu Atotputernic, trimit pe pământ această rugăciune de rezistenţă în faţa duşmanilor.

Puterea sa este mare, atât pentru cel care o poartă, cât şi pentru cei care o aud citită, fiind valabilă 20 de zile, timp în care nu ţi-i se poate întâmpla nimic rău. Cel care o citeşte este ferit de incendii, de înec şi de vrăjitorii.

Când o femeie naşte, i se pune rugăciunea pe cap, spunând de 3 ori rugăciunea Sfintei Treimi şi Tatăl Nostru şi ea va naşte uşor. Acela care va purta această rugăciune şi va crede în cele înscrise într-însa, va învinge asupra duşmanilor săi.

Talismanul a fost scris de Iisus Hristos și de Fecioara Maria

Se începe cu Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos, se va pune înaintea ta, sau sub pernă când dormi; ziua a se purta în partea dreaptă zicând: Crucea lui Iisus să mă apere împotriva răutăţilor şi duşmanilor. Ţine-mă Iisuse Hristoase şi mă apăra cu puterea Ta. fereşte-mă de toţi duşmanii văzuţi sau nevăzuţi, care doresc nimicirea mea. Acest lucru te va ajuta, deoarece acest talisman a fost scris de Iisus Hristos şi de Fecioara Maria şi puterea lui este mare.

Acela care va auzi despre această rugăciune, să o ceară, ori să o scrie, cu gând curat şi litere de aur în mintea şi sufletul său.

Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cu Sfânta Treime poruncesc că puterea acestui Talisman să o aibă numai acela care respectă zilele de lucru şi sărbătorile. Câştigul nostru să nu-l câştigăm în zilele de sărbătoare. De aceea s-au dat 6 zile de lucru, ca cea dea 7-a, Duminică, să rămână zi de repaus, reculegere şi rugăciune; să se ţină cu curăţenie şi fapte bune. Să se mai ştie că Dumnezeu s-a născut din Sfânta Fecioară Maria într-o noapte sfântă.

Cei care nu respecta cele 10 porunci vor fi blestemaţi şi pedepsiţi cu boli şi foamete, cu război şi multe altele. Pentru cei mai puţin rai voi face voi face să existe întotdeauna un îndrumător, un stăpân unul peste celălalt şi necredinţa va fi pedepsită cu tunete şi fulgere.

Poruncesc ca întotdeauna să se meargă la biserică, tineri, femei, bărbaţi, bătrâni şi copii, în toate duminicile şi sărbătorile. Să-şi recunoască greşelile, înainte de spovedanie să se ducă pregătiţi, pentru a nu se uită vreun păcat. Să nu se înjure niciodată pe drept sau pe nedrept. Să nu vă fie ruşine de sărăcie, nici de semenii voştri.

Rugăciunea Talisman: „Cine va purta această binecuvântare asupra sa, din partea duşmanilor rău nu va suferi”

Cel care are păcate mari, sau câte stele pe cer, va fi iertat de ele dacă va purta TALISMANUL asupra sa, citindu-l măcar o dată pe săptămână. Acela cere-l va da şi altora să-l copieze, îl va citi, sau îl va da de scris, sau îl va dărui, acelui om bine îi va merge, iar care nu crede în el, va fi blestemat în vecii vecilor.

Afară de această poruncă, să credeţi şi să ţineţi acest TALISMAN al lui iisus Hristos care s-a născut din Fecioara Maria. Faceţi acest lucru în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Eu, Iisus Hristos, port rănile Mele cu putere de rezistenţă în faţa durerii şi deşertăciunilor lumii prin ajutorul acestui TALISMAN! Cine are acest TALISMAN, acela să stea liniştit aşa cum am stat şi Eu, Iisus Hristos, în reculegere. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

Cine va purta această binecuvântare, TALISMANUL, asupra sa, din partea duşmanilor rău nu va suferi, căci sufletul încărcat de nenorociri şi catastrofe nu se va înspăimânta de nimic, nici în fata glonţului unui criminal sau dement. Va învinge în faţa unui furt imediat sau dinainte complotat, ori alte răutăţi, încă dinainte va fi ferit de orice împrejurare rea.

Rugăciunea Talisman: Celui care o citește, timp de 20 de zile nu i se poate întâmpla nimic rău

În cazul unui atac direct cu orice arme, ele nu vor acţiona, nu vor putea să nimicească pe nimeni dintre cei care poartă acest Talisman asupra lor, sau cel care l-a auzit citindu-se fiind ferit de tot răul timp de 20 de zile, conform poruncii Domnului nostru Iisus Hristos.

În al 2-lea rând, toate armele vizibile şi invizibile vor sta nemişcate, prin botezul lui Iisus Hristos, care s-a botezat în apa Iordanului.

În al 3-lea rând, toate armele vizibile şi invizibile vor sta nemişcate prin nevinovăţiile Sfintei Fecioara Maria.

În al 4-lea rând, vor sta nemişcate toate armele vizibile şi invizibile din porunca Sfântului Duh. Amin.

În al 5-lea rând, vor sta nemişcate toate armele vizibile şi invizibile prin firea Domnului nostru Iisus Hristos, care m-a creat şi pe mine.

În al 6-lea rând, vor sta nemişcate toate armele vizibile şi invizibile în numele tuturor Sfinţilor şi în mărirea Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Dumnezeu, pe toţi care vor purta acest TALISMAN îi va binecuvânta în vecii vecilor. Amin.

Cel care poartă acest TALISMAN va fi scutit de rele şi de vrăjitorii, nici în judecată nu va fi nedreptăţit, deasemenea nici doborât de nici un fel de armă. JUR prin Adevărul acestor vorbe Sfântul Fiu Iisus !

Aşadar, iubiţi creştini, luaţi acest TALISMAN să fie pentru mine calauza vieţii şi reuşita împotriva duşmanilor. Să fie de folos acelora pentru care am scris şi să le ajute Dumnezeu în toată viaţa lor. Amin.”

Sursa: bzi.ro