Casa de Pensii a făcut anunțul! Riscați să pierdeți pensia

Sute de mii de pensionari vor fi nevoiți să depună semestrial un document la Casa Națională de Pensii pentru a nu pierde banii

O nouă obligație pentru beneficiarii de pensii stabiliți în străinătate
Potrivit noii legi a pensiilor, care urmează să intre în vigoare toamna aceasta, sute de mii de pensionari vor fi nevoiți să depună semestrial un certificat de viață la Casa Națională de Pensii pentru a nu pierde banii. Această măsură se aplică doar beneficiarilor de pensii stabiliți în străinătate și are ca scop verificarea faptului că aceștia sunt în viață și că au dreptul să primească pensia cuvenită.

Până în prezent, conform informațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii, pensionarii care locuiesc în afara României erau obligați să transmită autorităților un certificat de viață o singură dată pe an. Odată cu aplicarea noii legi a pensiilor, aceștia vor fi nevoiți să depună acest document de două ori pe an, în luna martie și în luna septembrie.

Ce presupune certificatul de viață și cum trebuie depus

Certificatul de viață este un document care confirmă faptul că beneficiarul de pensie este în viață și este semnat de pensionar în fața unei autorități legale din țara de domiciliu sau de ședere permanentă. Această autoritate poate fi o instituție de asigurări sociale/pensii, o autoritate administrativă locală sau un notar public.

Conform noii legi, certificatul de viață trebuie transmis de pensionarul nerezident din proprie inițiativă și trebuie să ajungă la Casa Națională de Pensii până cel târziu în data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Documentul trebuie să fie semnat personal de către titularul drepturilor, iar autoritatea legală certifică faptul că acesta a fost semnat corespunzător.

Consecințele nerespectării termenelor

Nerespectarea termenelor pentru transmiterea certificatului de viață poate duce la suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare. Cu alte cuvinte, dacă pensionarii din străinătate nu depun certificatul de viață până la data limită, vor rămâne fără banii de pensie pentru perioada respectivă. Totuși, dacă beneficiarul nerezident prezintă sau comunică certificatul de viață după expirarea termenului, plata pensiei se reia de la data suspendării.

Această nouă obligație are ca scop evitarea plăților necuvenite către beneficiarii de pensii stabiliți în străinătate, ale căror situații se pot modifica în timp și care nu mai au dreptul la pensie. Prin intermediul certificatului de viață, Casa Națională de Pensii poate verifica periodic situația pensionarilor nerezidenți și poate opri plata pensiei în cazul în care aceștia nu mai îndeplinesc condițiile necesare.

Pentru a descărca certificatul de viață și pentru a obține mai multe informații în acest sens, pensionarii pot accesa site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii, cnpp.ro/certificatul-de-viata.

Concluzie

Noulă obligație impusă pensionarilor stabiliți în străinătate de a depune semestrial un certificat de viață la Casa Națională de Pensii este menită să asigure plata corectă a pensiilor și să evite plățile necuvenite către beneficiarii care nu mai îndeplinesc condițiile legale. Deși această măsură poate părea o nouă provocare pentru pensionarii din diaspora, ea este necesară pentru a asigura un sistem de pensii eficient și transparent. Prin respectarea termenelor și transmiterea certificatului de viață în mod regulat, beneficiarii de pensii stabiliți în străinătate își pot asigura drepturile financiare pe care le-au obținut prin munca lor depusă în România.